[1]
Szweda, H., Romański, P., Matuszewski, K. and Pawałowski, B. 2019. Opracowanie dynamicznych testów kontroli jakości kolimatora wielolistkowego przy użyciu oprogramowania Artiscan. Letters in Oncology Science. 16, 2 (Jun. 2019), 1-7. DOI:https://doi.org/10.21641/los.2019.17.2.129.