[1]
Nowak, A. 2019. Ocena tolerancji i toksyczności leczenia u pacjentów w trakcie radioterapii skojarzonej z hipertermią. Letters in Oncology Science. 16, 2 (Jun. 2019), 32-37. DOI:https://doi.org/10.21641/los.2019.17.2.138.