[1]
Kaczmarek, K. 2019. Comprehensive motion management and immobilisation solutions in radiation therapy.: Sprawozdanie z konferencji ESTRO 36 w Wiedniu na panelu dla elektroradiologów. Letters in Oncology Science. 16, 4 (Dec. 2019), 8-11. DOI:https://doi.org/10.21641/los.2019.4.16.143.