[1]
Zając, A., Masternak, A., Dąbrowski, S., Boruta, J., Kraszewski, P. and Gniadek, R. 2019. Modyfikacje systemu wspomagającego pozycjonowanie pacjenta w czasie procedury napromieniania całego ciała. Letters in Oncology Science. 16, 4 (Dec. 2019), 12-17. DOI:https://doi.org/10.21641/los.2019.4.16.162.