[1]
Kowalik, A. 2019. Pomiary rozkładów dawek poza obszarem terapeutycznym na wybranych głębokościach i odległościach od osi wiązki. Letters in Oncology Science. 16, 1 (Mar. 2019), 13-21. DOI:https://doi.org/10.21641/los.16.1.96.