(1)
Szweda, H.; Romański, P.; Matuszewski, K.; Pawałowski, B. Opracowanie Dynamicznych testów Kontroli jakości Kolimatora Wielolistkowego Przy użyciu Oprogramowania Artiscan. LOS 2019, 16, 1-7.