(1)
Nowak, A. Ocena Tolerancji I toksyczności Leczenia U pacjentów W Trakcie Radioterapii Skojarzonej Z Hipertermią. LOS 2019, 16, 32-37.