(1)
Kaczmarek, K. Comprehensive Motion Management and Immobilisation Solutions in Radiation therapy.: Sprawozdanie Z Konferencji ESTRO 36 W Wiedniu Na Panelu Dla elektroradiologów. LOS 2019, 16, 8-11.