(1)
Zając, A.; Masternak, A.; Dąbrowski, S.; Boruta, J.; Kraszewski, P.; Gniadek, R. Modyfikacje Systemu wspomagającego Pozycjonowanie Pacjenta W Czasie Procedury Napromieniania całego ciała. LOS 2019, 16, 12-17.