(1)
Kowalik, A. Pomiary rozkładów Dawek Poza Obszarem Terapeutycznym Na Wybranych głębokościach I odległościach Od Osi wiązki. LOS 2019, 16, 13-21.