Szweda, H., Romański, P., Matuszewski, K., & Pawałowski, B. (2019). Opracowanie dynamicznych testów kontroli jakości kolimatora wielolistkowego przy użyciu oprogramowania Artiscan. Letters in Oncology Science, 16(2), 1-7. https://doi.org/10.21641/los.2019.17.2.129