Nowak, A. (2019). Ocena tolerancji i toksyczności leczenia u pacjentów w trakcie radioterapii skojarzonej z hipertermią. Letters in Oncology Science, 16(2), 32-37. https://doi.org/10.21641/los.2019.17.2.138