Kaczmarek, K. (2019). Comprehensive motion management and immobilisation solutions in radiation therapy.: Sprawozdanie z konferencji ESTRO 36 w Wiedniu na panelu dla elektroradiologów. Letters in Oncology Science, 16(4), 8-11. https://doi.org/10.21641/los.2019.4.16.143