Zając, A., Masternak, A., Dąbrowski, S., Boruta, J., Kraszewski, P., & Gniadek, R. (2019). Modyfikacje systemu wspomagającego pozycjonowanie pacjenta w czasie procedury napromieniania całego ciała. Letters in Oncology Science, 16(4), 12-17. https://doi.org/10.21641/los.2019.4.16.162