Kowalik, A. (2019). Pomiary rozkładów dawek poza obszarem terapeutycznym na wybranych głębokościach i odległościach od osi wiązki. Letters in Oncology Science, 16(1), 13-21. https://doi.org/10.21641/los.16.1.96