SZWEDA, H.; ROMAŃSKI, P.; MATUSZEWSKI, K.; PAWAŁOWSKI, B. Opracowanie dynamicznych testów kontroli jakości kolimatora wielolistkowego przy użyciu oprogramowania Artiscan. Letters in Oncology Science, v. 16, n. 2, p. 1-7, 10 Jun. 2019.