KACZMAREK, K. Comprehensive motion management and immobilisation solutions in radiation therapy.: Sprawozdanie z konferencji ESTRO 36 w Wiedniu na panelu dla elektroradiologów. Letters in Oncology Science, v. 16, n. 4, p. 8-11, 16 Dec. 2019.