BURCHARDT, W.; BURCHARDT, E. Zastosowanie różnych znaczników PET-CT w leczeniu i diagnostyce wznowy raka prostaty w oparciu o doniesienia zajazdowe z konferencji onkologicznej ASTRO 59 i przegląd literatury. . Letters in Oncology Science, v. 16, n. 4, p. 1-7, 16 Dec. 2019.