ZAJĄC, A.; MASTERNAK, A.; DĄBROWSKI, S.; BORUTA, J.; KRASZEWSKI, P.; GNIADEK, R. Modyfikacje systemu wspomagającego pozycjonowanie pacjenta w czasie procedury napromieniania całego ciała. Letters in Oncology Science, v. 16, n. 4, p. 12-17, 30 Dec. 2019.