Nowak, Agata. 2019. “Ocena Tolerancji I toksyczności Leczenia U pacjentów W Trakcie Radioterapii Skojarzonej Z Hipertermią”. Letters in Oncology Science 16 (2), 32-37. https://doi.org/10.21641/los.2019.17.2.138.