Kaczmarek, Krzysztof. 2019. “Comprehensive Motion Management and Immobilisation Solutions in Radiation therapy.: Sprawozdanie Z Konferencji ESTRO 36 W Wiedniu Na Panelu Dla elektroradiologów.”. Letters in Oncology Science 16 (4), 8-11. https://doi.org/10.21641/los.2019.4.16.143.