Czajka, Elżbieta. 2018. “„Wokół Radioterapii Miednicy - Sprawozdanie Z ESTRO 35 W Turynie” „Focus on the Pelvic Region – Report of the Conference ESTRO 35 in Turin””. Letters in Oncology Science 15 (3), 78-82. https://doi.org/10.21641/los.15.3.55.