Szweda, H., Romański, P., Matuszewski, K. and Pawałowski, B. (2019) “Opracowanie dynamicznych testów kontroli jakości kolimatora wielolistkowego przy użyciu oprogramowania Artiscan.”, Letters in Oncology Science, 16(2), pp. 1-7. doi: 10.21641/los.2019.17.2.129.