Nowak, A. (2019) “Ocena tolerancji i toksyczności leczenia u pacjentów w trakcie radioterapii skojarzonej z hipertermią”, Letters in Oncology Science, 16(2), pp. 32-37. doi: 10.21641/los.2019.17.2.138.