Kaczmarek, K. (2019) “Comprehensive motion management and immobilisation solutions in radiation therapy.: Sprawozdanie z konferencji ESTRO 36 w Wiedniu na panelu dla elektroradiologów.”, Letters in Oncology Science, 16(4), pp. 8-11. doi: 10.21641/los.2019.4.16.143.