Zając, A., Masternak, A., Dąbrowski, S., Boruta, J., Kraszewski, P. and Gniadek, R. (2019) “Modyfikacje systemu wspomagającego pozycjonowanie pacjenta w czasie procedury napromieniania całego ciała”, Letters in Oncology Science, 16(4), pp. 12-17. doi: 10.21641/los.2019.4.16.162.