Kowalik, A. (2019) “Pomiary rozkładów dawek poza obszarem terapeutycznym na wybranych głębokościach i odległościach od osi wiązki.”, Letters in Oncology Science, 16(1), pp. 13-21. doi: 10.21641/los.16.1.96.