[1]
H. Szweda, P. Romański, K. Matuszewski, and B. Pawałowski, “Opracowanie dynamicznych testów kontroli jakości kolimatora wielolistkowego przy użyciu oprogramowania Artiscan.”, LOS, vol. 16, no. 2, pp. 1-7, Jun. 2019.