[1]
K. Kaczmarek, “Comprehensive motion management and immobilisation solutions in radiation therapy.: Sprawozdanie z konferencji ESTRO 36 w Wiedniu na panelu dla elektroradiologów.”, LOS, vol. 16, no. 4, pp. 8-11, Dec. 2019.