[1]
A. Zając, A. Masternak, S. Dąbrowski, J. Boruta, P. Kraszewski, and R. Gniadek, “Modyfikacje systemu wspomagającego pozycjonowanie pacjenta w czasie procedury napromieniania całego ciała”, LOS, vol. 16, no. 4, pp. 12-17, Dec. 2019.