[1]
W. Błaszczak, A. Sobecka, W. Barczak, and W. M. Suchorska, “Potencjał fukoidyny jako środka wspomagającego w terapii onkologicznej”, LOS, vol. 14, no. 4, pp. 86-95, Dec. 2017.