[1]
A. Kowalik, “Pomiary rozkładów dawek poza obszarem terapeutycznym na wybranych głębokościach i odległościach od osi wiązki.”, LOS, vol. 16, no. 1, pp. 13-21, Mar. 2019.