Szweda, H., P. Romański, K. Matuszewski, and B. Pawałowski. “Opracowanie Dynamicznych testów Kontroli jakości Kolimatora Wielolistkowego Przy użyciu Oprogramowania Artiscan.”. Letters in Oncology Science, Vol. 16, no. 2, June 2019, pp. 1-7, doi:10.21641/los.2019.17.2.129.