Nowak, A. “Ocena Tolerancji I toksyczności Leczenia U pacjentów W Trakcie Radioterapii Skojarzonej Z Hipertermią”. Letters in Oncology Science, Vol. 16, no. 2, June 2019, pp. 32-37, doi:10.21641/los.2019.17.2.138.