Kaczmarek, K. “Comprehensive Motion Management and Immobilisation Solutions in Radiation therapy.: Sprawozdanie Z Konferencji ESTRO 36 W Wiedniu Na Panelu Dla elektroradiologów.”. Letters in Oncology Science, Vol. 16, no. 4, Dec. 2019, pp. 8-11, doi:10.21641/los.2019.4.16.143.