Zając, A., A. Masternak, S. Dąbrowski, J. Boruta, P. Kraszewski, and R. Gniadek. “Modyfikacje Systemu wspomagającego Pozycjonowanie Pacjenta W Czasie Procedury Napromieniania całego ciała”. Letters in Oncology Science, Vol. 16, no. 4, Dec. 2019, pp. 12-17, doi:10.21641/los.2019.4.16.162.