1.
Burchardt W, Burchardt E. Zastosowanie różnych znaczników PET-CT w leczeniu i diagnostyce wznowy raka prostaty w oparciu o doniesienia zajazdowe z konferencji onkologicznej ASTRO 59 i przegląd literatury. . LOS [Internet]. 2019Dec.16 [cited 2020Jul.6];16(4):1-. Available from: https://journals.wco.pl/los/article/view/150