1.
Zając A, Masternak A, Dąbrowski S, Boruta J, Kraszewski P, Gniadek R. Modyfikacje systemu wspomagającego pozycjonowanie pacjenta w czasie procedury napromieniania całego ciała. LOS [Internet]. 2019Dec.30 [cited 2020Jul.10];16(4):12-7. Available from: https://journals.wco.pl/los/article/view/162