Letters in Oncology Science https://journals.wco.pl/index.php/los <p><em>Letters in Oncology Science</em> is an interdisciplinary quarterly journal of the Oncology Centre of Wielkopolska (Polonia Major) Region, aimed at researchers and practicing specialist physicians engaged in studies in the following areas:</p> <ul> <li class="show"><strong>oncology</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>diagnostics of oncologic diseases</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>planning treatment of oncologic diseases</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>radiotherapy</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>chemotherapy</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>immunotherapy</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>dosimetry</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>nuclear medicine</strong>,&nbsp;</li> <li class="show"><strong>research of cancer biology,</strong></li> <li class="show"><strong>molecular biology of cancer,</strong></li> <li class="show"><strong>oncologic care,</strong></li> <li class="show"><strong>radiobiology,</strong></li> <li class="show"><strong>physiotherapy.</strong></li> </ul> Greater Poland Cancer Centre en-US Letters in Oncology Science 2543-6724 Opracowanie dynamicznych testów kontroli jakości kolimatora wielolistkowego przy użyciu oprogramowania Artiscan. https://journals.wco.pl/index.php/los/article/view/129 <p>Odpowiednia kontrola jakości kolimatora wielolistkowego jest bardzo istotnym elementem każdego programu zapewnienia jakości radioterapii. Wyróżnia się dwie metody kontroli jakości MLC (ang. multileaf collimator). Pierwsza z nich to patient specific QA (ang. quality assurance), zakładająca że każdy plan leczenia musi zostać zweryfikowany i sprawdzony przed rozpoczęciem leczenia przez pacjenta. Druga metoda to machine specific QA, która zakłada, że parametry pracy MLC powinny być sprawdzane i kontrolowane w określonym przedziale czasu. Głównym celem pracy było przeprowadzenie dedykowanych testów i opracowanie protokołów kontroli jakości pracy kolimatora wielolistkowego. Protokoły zostały opracowane przy użyciu oprogramowania Artiscan, które służy do automatycznej oceny obrazów. Testy MLC przeprowadzone zostały na trzech akceleratorach liniowych firmy Varian, modele: TrueBeam, Clinac 2300CD-S oraz Unique. Do zebrania obrazów DICOM użyto elektronicznych detektorów obrazowych, zainstalowanych w akceleratorach. Bazując na otrzymanych wynikach wyznaczono wartości referencyjne dla wszystkich testów dynamicznych. Dla testów dMLC dosimetry, dose rate/gantry speed oraz MLC speed wyznaczono 2% tolerancje. Dla testów Static Picket Fence oraz Rapid Picket Fence ustalono 0,70 mm tolerancje. Opracowane protokoły QA w sposób znaczący przyczyniły się do optymalizacji całego procesu kontroli jakości, czyniąc go szybszym, wydajniejszym i bardzo zautomatyzowanym. </p> Hubert Szweda Piotr Romański Krzysztof Matuszewski Bartosz Pawałowski Copyright (c) 2019 Letters in Oncology Science https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2019-06-10 2019-06-10 16 2 1 7 10.21641/los.2019.17.2.129 Ocena tolerancji i toksyczności leczenia u pacjentów w trakcie radioterapii skojarzonej z hipertermią https://journals.wco.pl/index.php/los/article/view/138 <p>Hyperthermia is an additional method of treatment used in the therapy of solid tumors. The Greater Poland Cancer Centre uses the Celsius 42+ apparatus to carry out locoregional hyperthermia treatments. The study was conducted on 20 patients with cervical cancer. Treatments were performed 1-2 times a week, in the scheme of hyperthermia - maximum one hour break - radiotherapy, in accordance with the manufacturer's recommendations. It seems that the assessment of the comfort of treatment in oncological patients is extremely important, both for patients and for the development of medicine. During the study, four main problems emerged during the hyperthermia treatment, depending on the number of sessions or BMI of the patient.</p> Agata Nowak Copyright (c) 2019 Letters in Oncology Science http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2019-06-10 2019-06-10 16 2 32 37 10.21641/los.2019.17.2.138 The role of surgery and radiotherapy in management of breast cancer brain metastases https://journals.wco.pl/index.php/los/article/view/133 <p>Breast cancer is most common disease associated with brain metastases. It depends on several conditions where the most important is molecular subtype of breast cancer and age.</p> <p>Brain metastases are linked with very poor prognosis. It is very impotrant to choose the best local treatment option to achieve better outcomes.</p> Bartosz Urbański Copyright (c) 2019 Letters in Oncology Science http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2019-06-10 2019-06-10 16 2 23 26 10.21641/los.2019.17.2.133 The role of the immune system in pathogenesis and progression of head and neck squamous cell carcinoma https://journals.wco.pl/index.php/los/article/view/152 <p>Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) takes origin from squamous cells of mucous membranes of the mouth, nose and throat. Despite significant advances in conventional therapies, the 5-year progression-free survival rate in patients with locally advanced HNSCC HPV (-) still does not exceed 50%. &nbsp;Low survival rate in combination with high toxicity of used therapies underline the necessity of introducing new therapeutic strategies. Current research confirms that the immune system plays a key role in the pathogenesis of HNSCC. Better understanding of molecular mechanisms responsible for the immune evasion of cancer cells and exact investigation of molecular pathways responsible for HNSCC development&nbsp; could help to develop more effective therapies. Considering the fact that in HNSCC course there are significant changes in the molecular mechanisms of the immune system. In this review we summarize the role of immune system in immune-surveillance escape of tumour cells</p> Natalia Maćkowska Agnieszka Sobecka Wojciech Golusiński Wiktoria M. Suchorska Copyright (c) 2019 Letters in Oncology Science http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2019-06-10 2019-06-10 16 2 8 14 10.21641/los.2019.17.2.152 Monte Carlo jako jedna z metod symulacyjnych w radioterapii https://journals.wco.pl/index.php/los/article/view/91 <p><span>Obecnie fizyka jądrowa coraz częściej stwarza możliwości ku nowym rozwiązaniom <span> </span><br /> w radioterapii. Celem udoskonalenia już istniejących metod jest poszukiwanie bardziej precyzyjnych technologii dających możliwie jak najmniejsze ryzyko błędu. Fizyczne planowanie eksperymentów nierzadko wiąże się z ograniczeniami technicznymi, dlatego dobrym rozwiązaniem staje się modelowanie komputerowe.<span> </span>Do celów radioterapii najczęściej wymienianą metodą jest tzw. metoda Monte Carlo.</span></p><p><span>Istotą tej metody jest symulacja komputerowa procesów o charakterze losowym. <span> </span><br /> W oparciu o nią, algorytm wykorzystuje obliczenia numeryczne do opisu wielkości fizycznych. Stanowi to alternatywę dla procesów zbyt złożonych, dla których podejście analityczne jest niewystarczające by osiągnąć zamierzone cele. </span></p><p><span>Spośród różnych kodów bazujących na obliczeniach Monte Carlo (MCNP, MCNPX, FLUKA, EGSnrc), w radioterapii największe zastosowanie znajduje GEANT4. </span></p> Natalia Matuszak Copyright (c) 2019 Letters in Oncology Science https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2019-06-10 2019-06-10 16 2 15 22 10.21641/los.2019.17.2.91 Najnowsze osiągnięcia w radioterapii adaptacyjnej MRgRT w świetle doniesień zaprezentowanych podczas konferencji ESTRO 37 https://journals.wco.pl/index.php/los/article/view/135 <p>The aim of this paper was to highlight the new developments in&nbsp; adaptive radiotherapy. The described issues were based on selected reports presented during ESTRO 37 conference in&nbsp;Barcelona.</p> Urszula Sobocka-Kurdyk Copyright (c) 2019 Letters in Oncology Science http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2019-06-10 2019-06-10 16 2 27 31 10.21641/los.2019.17.2.135