Methods of imaging and planning in radiotherapy - report on selected speeches at the 37th ESTRO meeting in Barcelona
PDF (Język Polski)

Keywords

radioterapia
elektroradiologia
planowanie radioterapii
obrazowanie
narządy krytyczne

How to Cite

Zychowicz, J. (2020). Methods of imaging and planning in radiotherapy - report on selected speeches at the 37th ESTRO meeting in Barcelona. Letters in Oncology Science, 17(1), 7–10. https://doi.org/10.21641/los.2020.17.1.144

Abstract

In order to update the knowledge on the methods of planning and imaging in radiotherapy, selected scientific reports presented at the 37th ESTRO FORUM of the European Society for Radiotherapy & Oncology (ESTRO) conference were analyzed. By implementing a panel of oral presentations for electroradiologists in the field of knowledge on imaging methods, issues related to contouring of critical organs, which will be briefly described in this paper, were raised.

 

https://doi.org/10.21641/los.2020.17.1.144
PDF (Język Polski)

References

Perspectives onautomated image segmentation for radiotherapy. Sharp G, et al. Vision 20/20, Med.Phys. 2014;41(5)

Quantitative evaluation of deep learning contouring of head and neck organs at risk H. Bakker, D. Peressutti, P. Aljabar, L.V. Van Dijk, L. Van den Bosch, M. Gooding, C.L. Brouwer, Abstrakt book, Radiotherapy and Oncology, Journal of European Society for Radiotherapy and Oncology, Volume 127, Suplement 1(2018) ISSN 0167- 8140

Comparison of auto-contouring methods forregions of interest in prostate CTP. Aljabar, D. Peressutti, E. Brunenberg, R. Smeenk,R. Van Leeuwen2, M. Gooding, Abstrakt book, Radiotherapy and Oncology, Journal of European Society for Radiotherapy and Oncology, Volume 127, Suplement 1 (2018), ISSN 0167- 8140

Multi-atlas auto-segmentation for head and neck OARs: accuracy and time efficiency D. Gugyerás, A. Farkas, M. Peto, J. Hadjiev, A.Gulyban, F. Lakosi, Abstrakt book, Radiotherapy and Oncology, Journal of European Society for Radiotherapy and Oncology, Volume 127, Suplement 1(2018), ISSN 0167- 8140

Wszyscy autorzy pracy muszą wyrazić pisemną zgodę na jej publikację. Oświadczenie pierwszego autora, że wszyscy współautorzy zapoznali się z praca i wyrazili zgodę na jej publikację jest również akceptowane. W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma i jego praw autorskich. Praca nie może zostać opublikowana w żadnym innym wydawnictwie do czasu wykorzystania jej przez Redakcję Czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a jakiekolwiek jej wykorzystanie w całości lub w części, bez względu na nośnik i język, możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Redakcji, która jest wyłącznym wydawcą i dystrybutorem czasopisma , z podaniem źródła.

Downloads

Download data is not yet available.