[1]
Matuszewski, K. and Romański, P. 2019. Mammografia 3D z tomosyntezą. Kontrola jakości – regulacje prawne i metodyka pomiaru średniej dawki gruczołowej. Letters in Oncology Science. 16, 1 (Mar. 2019), 6-12. DOI:https://doi.org/10.21641/los.16.1.113.