[1]
Piotrowski, I., Kulcenty, K., Murawa, D. and Suchorska, W.M. 2016. Biologiczne aspekty śródoperacyjnej radioterapii i roli płynów pooperacyjnych w terapii raka piersi. Letters in Oncology Science. 13, 2 (Sep. 2016), 30–37. DOI:https://doi.org/10.21641/los.13.2.13.