[1]
Burchardt, W. and Burchardt, E. 2019. Zastosowanie różnych znaczników PET-CT w leczeniu i diagnostyce wznowy raka prostaty w oparciu o doniesienia zajazdowe z konferencji onkologicznej ASTRO 59 i przegląd literatury . Letters in Oncology Science. 16, 4 (Dec. 2019), 1–7. DOI:https://doi.org/10.21641/los.2019.4.16.150.