[1]
Kowalik, A.N. 2016. Ocena ryzyka, kontrola jakości i bezpieczeństwa w radioterapii w świetle doniesień konferencyjnych 3rd ESTRO Forum w Barcelonie. Letters in Oncology Science. 13, 4 (Dec. 2016), 73–78. DOI:https://doi.org/10.21641/los.13.4.16.