[1]
Pietrzak, A.K. 2017. Wpływ pola elektromagnetycznego na rezystancję skóry ludzkiej – pomiary in vivo. Letters in Oncology Science. 14, 1 (Mar. 2017), 10–15. DOI:https://doi.org/10.21641/los.14.1.22.