[1]
Dylawerska, A. et al. 2017. Telomeraza jako potencjalny cel terapii nowotworów głowy i szyi. Letters in Oncology Science. 14, 1 (Mar. 2017), 22–28. DOI:https://doi.org/10.21641/los.14.1.24.