[1]
Michalewska, J. 2017. Odczyny popromienne w radioterapii oraz popromienne zapalenie skóry. Letters in Oncology Science. 14, 4 (Dec. 2017), 104-109. DOI:https://doi.org/10.21641/los.14.4.41.