[1]
Wróblewska, J.P. 2018. Komórki macierzyste i reprogramowanie komórek somatycznych – wybrane zagadnienia. Letters in Oncology Science. 15, 1 (Mar. 2018), 35–42. DOI:https://doi.org/10.21641/los.15.1.62.