(1)
Myśliwiec, P. Późne Działania Niepożądane Uzupełniającego Leczenia Systemowego U Chorych Z Rozpoznaniem Raka Piersi. LOS 2019, 16, 29-36.