(1)
Borowska, P.; Sobocka-Kurdyk, U.; Pawałowski, B. Wdrożenie Urządzenia QuickCheck Firmy PTW Do Codziennej Kontroli Stabilności Wydajności Akceleratorów Medycznych. LOS 2019, 15, 150-156.